NỘI QUY CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TAMPA BAY

BY LAW OF THE VIETNAMESE COMMUNITY OF TAMPA, FL
 
Ghi Chú

Phê chuẩn bởi BCH ngày 9 tháng 6 năm  2017 

Tu Chính bởi BCH  ngày 19 tháng 11 năm 2017 

Nghị quyết công nhận Cờ Vàng VNCH tại thành phố Tampa, Florida
  • White Instagram Icon

© Copyright 2018 by CĐNV Tampa, FL

Contact Us

Tel: 813-767-0688

Email: cdnvtampabay@gmail.com