Chi tiết xin liên lạc:

Nguyễn Sĩ Tiến ́813-767-0688 Email:cdnvtampabay@gmail.com

Xin gởi đến Quý Đồng Hương một số hình ảnh của lớp Luyện Thi Quốc Tịch do Luật sư Vũ Ngọc Mai và anh Nguyễn Sĩ Tiến phụ trách.

Lớp đã được khai giảng vào ngày 2 tháng 3 năm 2017 tại hai địa điểm St. Petersburg và Tampa vào mỗi tối thứ Tư.

Đây là một trong những công tác mà anh chị em trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVQG Tampa Bay đang thực hiện nhằm mang đến lợi ích chung cho đồng hương trong vùng.

1/1
  • White Instagram Icon

© Copyright 2018 by CĐNV Tampa, FL

Contact Us

Tel: 813-767-0688

Email: cdnvtampabay@gmail.com